Thema 2019

Mens & Dier

De Adviesraad van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas, bestaande uit o.a. voorzitters van enkele ondernemersverenigingen in Horst aan de Maas, de wethouder Ruimte en Economie van de gemeente Horst aan de Maas, de twee laatste winnaars van de Ondernemersprijs, directie Fontys Hogeschool en Agrarische Hogeschool Venlo en onder voorzitterschap van Leon Litjens, heeft het thema voor 2019 bekend gemaakt.

Het thema is Mens & Dier.

Met dit thema wil de Adviesraad ondernemers voordragen die actief zijn in de dierlijke sector en wel in de breedste zin van het woord. Te denken valt hierbij o.a. wilde buitendieren (vogels, insecten, vissen etc.), consumptiedieren (varkens, kippen, koeien etc.) en gezelschapsdieren (paarden, honden, katten etc.). De Adviesraad stelt een longlist samen van ondernemers die voor de Ondernemersprijs 2019 in aanmerking kunnen komen binnen dit thema. 

De ondernemers die in aanmerking kunnen komen zijn dus actief in de dierlijke sector waarbij de volgende criteria van toepassing zijn:

  • De ondernemer dient omgevingsbewust te zijn en actief bezig te zijn om draagvlak voor zijn activiteit te verkrijgen;

  • Daarbij dient de ondernemer minimaal aan 2 van de volgende criteria te voldoen:

    - onderscheidend qua product/dienst;


    - inspelend op trends zoals gezondheid, dierenwelzijn en energietransitie etc.
    - ondernemer zet met zijn bedrijf Horst aan de Maas op de kaart;
    - onderscheidend qua productiewijze.

Vanuit de longlist zal de Adviesraad uiteindelijk drie ondernemers voordragen voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2019.

U kunt ook ondernemers die passen in dit thema voordragen bij de Adviesraad. U kunt dit doen door een gemotiveerde mail te sturen naar info@ondernemersprijshorstaandemaas.nl

 

 

De uitreiking vindt plaats op 21 november 2019, om 20.00 uur in de Merthal te Horst.